Psiquiatria i Psicofarmacologia

NEUROCIÈNCIES, PSIQUIATRIA I TRACTAMENTS PSICOFARMACOLÒGICS 

Cos, ment i ànima habiten el mateix món, el mateix context, per tant, convé d’atansar-nos-hi coordinadament.

sorrapedra

De vegades la medicació proporciona l’empenta per passar el pont cap a la resolució de certs problemes o dificultats psicopatològics o psicobiològics, complementant-se amb la psicoteràpia a l’hora de reduir el patiment emocional i facilitar l’atansament a l’elaboració per part de la persona dels records i les situacions problemàtiques.

pedrafullas

Fem visites psiquiàtriques diagnòstiques i receptem tractaments mèdics psiquiàtrics, psicofarmacològics i mèdics psicosomàtics a pacients del centre, externs, o per a altres psicoterapeutes externs que ho sol·licitin per als seus pacients. Procurem treballar-hi sempre de manera coordinada. Per a moltes persones, el tractament combinat de medicació i psicoteràpia, és el més efectiu.