La psicoteràpia analítica i relacional

 El tractament psicoterapèutic canvia i evoluciona perquè la vida està en canvi constant. En moments de crisi, d’incertesa i de patiment com els que estem vivint, per exemple, en l’actualitat, les persones que demanen ajuda volen sentir que la inversió econòmica i emocional que fan, els serveix, volen notar la diferència… Els canvis profunds no són ràpids ni espectaculars, però sovint el que sí que canvia amb relativa rapidesa és el fet que la persona deixa de sentir-se sola en el seu dolor i passa a sentir-se acompanyada, entesa, no jutjada, a sentir el suport empàtic del terapeuta. Malgrat que desenvolupar la confiança en un altre costa, és en aquesta relació terapeuta-pacient on germina la llavor que porta a la millora, al coneixement d’un mateix més profund i a una transformació autèntica i no imposada per l’exterior.

La psicoteràpia analítica i relacional, intersubjectiva, de base psicodinàmica, és el treball troncal per al treball de les emocions i relacions implicades en el cuidar-se i el desenvolupament personal, des de l’hermenèutica de la confiança en els nostres talents i en l’equip que fem amb la terapeuta, de col·laboració, cooperació i sinèrgia.

3pedresorra