Teràpies de connexió ment-cos

 Ja ha quedat enrere el temps en que cos i ment s’entenien com dues entitats separades: tots sabem que, si tenim un examen que ens preocupa o una entrevista de treball, podem experimentar una certa descomposició, o, també, tots coneixem algú o fins nosaltres  mateixos, que ha hagut d’anar a l’hospital  d’urgència perquè creia que estava patint un atac de cor i en realitat  era un atac d’angoixa. Qui no ha sentit la frase.” Estic supertens/a, tinc les cervicals destrossades…”. Són exemples amb els que ens trobem en el nostre dia a dia i que reforcen la idea de com és d’imprescindible, en el tractament psicoterapèutic actual, de treballar de forma integral la persona amb tota la seva complexitat i tenint present les circumstancies  socioeconòmiques que l’envolten.

pedresmarombra

 Per fer aquest treball integrador en el nostre centre, ens hem format en diferents teories i tècniques: psicoanàlisi relacional, psicologia junguiana,  psicologia humanística, EMDR, Brainspotting, Hipnosi Clínica, Mindfulness i Meditació, a més de Psiquiatria i Medicina Psicosomàtica. 

El que fonamentalment intentem és crear un ambient relaxat i acollidor on la persona pugui sentir i expressar el seus sentiments i on amb l’acompanyament i la guia de la terapeuta pugui anar il·luminant aquelles parts de la seva vida més dissociades de la seva experiència. El nostre objectiu es acollir la persona on es trobi a ella mateixa sense imposar cap forma específica de treball. El més important és que la persona es guareixi de velles ferides, s’arribi a conèixer millor, adquireixi més recursos i creixi en la seva pròpia singularitat.  La nostra manera de treballar el món interior accepta i valora tant el món espiritual com, en un moment determinat, posar en marxa un treball racional enfocat a assolir uns objectius concrets.

3pedres1fulla