Hipnosi clínica

onixespelmamillordifum

La hipnosi està envoltada per un vel d’experiència gairebé màgica. Però només és una experiència imaginativa, que requereix, per tant, ments amb capacitat d’imaginació, i no ments dèbils, com es creia abans. La inducció hipnòtica és una suggestió inicial a emprar la pròpia imaginació amb objectius terapèutics. En  la hipnosi, la persona és guiada pel terapeuta a fi de provocar canvis profunds en l’experiència subjectiva que arribin fins a les seves arrels somàtiques i fisiològiques.  Es busca produir canvis de percepció, sensació, emoció, pensament o comportament. Les persones poden també aprendre a autohipnotitzar-se. Segons la Teoria del vincle de John Bowlby, se suposa que el vincle més primerenc mare-bebè és un factor determinant en la capacitat i la manera hipnòtica de l’ésser humà, de forma similar a la construcció dels somnis. En l’estat de trànsit hipnòtic, l’atenció està summament focalitzada en el que diu el terapeuta i dissociada funcionalment de la resta. Això s’ha utilitzat amb èxit per al control del dolor, les obsessions, les fòbies, els canvis de comportament alimentari, les addiccions, amb tòxic o sense… Però la hipnosi també permet arribar a la ment inconscient per elucidar records a nivell psicobiològic, com traumes o altres experiències que la ment conscient ha dissociat i enviat a l’oblit, ja que en l’estat de trànsit les defenses conscients estan en baixes. Milton Eriksson va ser un gran hipnoterapeuta, que va valorar l’inconscient com un pou de recursos, i va utilitzar la hipnosi també com a potent eina de coaching.

hipnosi1

Depenent dels objectius terapèutics, els procediments i les suggestions usades diferiran. Tradicionalment els procediments estan relacionats amb la relaxació, encara que aquesta no és necessària per a la hipnosi i es pot usar una àmplia varietat de suggestions, incloses les que permeten estar més alerta. No totes les persones són fàcilment abordables per la hipnosi, hi ha persones d’alta, mitjana i baixa suggestionabilitat hipnòtica.

 La hipnoteràpia s’ha mostrat molt útil per a problemes psicosomàtics o relacionats  amb el cos i amb actituds i conductes, com el dolor crònic generalitzat o localitzat, la fibromiàlgia, l’obesitat, el tabaquisme, i també per a fòbies, dificultats d’atenció i de concentració i memòria.

hipnosi2

Podeu consultar un Protocol per deixar de fumar amb hipnosi, Tesina amb la participació d’una de les autores, per al PostGrau en Hipnosi Clínica de la Universitat de Barcelona, que va obtenir un Excel·lent:

Trabajo Hipnosis Dejar de Fumar