EMDR

pedratrencada

L’EMDR (Desensibilització i Reprocessament pels Moviments Oculars), es un mètode psicoterapèutic per al tractament de les dificultats emocionals causades per experiències difícils en la vida de la persona, especialment les més estressants i traumàtiques, a fi d’integrar-les en el sistema adaptatiu de processament de les experiències normals de la persona, tot enviant al passat el que pertany al passat, guardant-ne un record esmorteït, però curant-ne, sobretot, la ferida que quedava en el present. A moltes persones l’EMDR els ajuda més que d’altres teràpies, sobretot quan hi ha estrès posttraumàtic, sigui com a resultat d’un sol trauma o de traumes repetits, tant a la infantesa com a la joventut o a l’edat adulta. El trauma psicològic es produeix quan la situació experimentada és tan forta que supera les defenses o la resiliència de la persona, i s’experimenta un trencament catastròfic que pot ser momentani o perdurar en forma d’un estrès posttraumàtic crònic, amb evitacions fòbiques i reviviscències del trauma experimentat. Moltes fòbies tenen aquest origen, com també molts estats ansiosos i/o depressius reactius o els dols que no es poden acabar de superar. L’EMDR arriba a les arrels somàtiques de l’experiència traumàtica al sistema nerviós vegetatiu simpàtic hiperactiu i eix de l’estrès agudament hiperestimulat amb cortisol alt (alerta per qualsevol petita cosa, dificultats per dormir: malsons, terrors nocturns, insomni), pors, somatitzacions i malalties somàtiques com el còlon irritable, l’ATM, cefalees tensionals i migranyoses, sensacions d’inestabilitat o vertigen…¾, tot i que, amb el temps, poden veure’s també estats d’esgotament de l’eix de l’estrès amb cortisol baix i presentar estats d’apatia o síndromes dolorosos com la fibromiàlgia o la fatiga crònica, per exemple.

pedres1

L’EMDR va ser descobert i desenvolupat a partir del 1987 per la Dra. Francine Shapiro (USA), i consisteix en l’estimulació sensorial bilateral (visual, auditiva i/o tàctil), dins un protocol especial relacionat amb situacions traumàtiques, que desencadena la dessensibilització i el subsegüent reprocessament de les restes traumàtiques que hagin quedat enquistades en la persona com a conseqüència d’aquelles experiències, fins a la desaparició dels símptomes i la curació psicobiològica.  L’EMDR ha estat validat científicament per a un ampli rang de patologies i situacions amb arrels traumàtiques, sigui amb T o amb t-repetides, en situacions de trauma crònic o extrem (maltractaments, violència domèstica, problemes greus durant la criança…) i en situacions clíniques com fòbies, ansietat generalitzada, crisis de pànic, depressió, dol i adaptació a circumstàncies difícils com malalties greus o cròniques, estigmatitzants o difícils de suportar. També és útil en el coaching.

1234

Per a informació al públic sobre EMDR vegeu:

Entrevista amb la Dra. Francine Shapiro, creadora de l’EMDR, feta l’abril de 2013 al New York Times:

NYT_Francine_Shapiro_castellano (en castellà)

The Evidence on E.M.D.R. – francine shapiro english NYTimes-english (en anglès)

Intervention Summary – copia  (en anglès)

https___dl.dropboxusercontent.com_u_68808369_Diptico_EMDR_Adultos (en castellà)

https___dl.dropboxusercontent.com_u_68808369_Diptico_EMDR_infantojuvenil (en castellà)

L’article de José Angel López a “La Prensa el 13/juliol/2013:

https___dl.dropboxusercontent.com_u_56300676_EMDR%2C José Ángel López (en castellà)

Podeu consultar més informació sobre EMDR a:

L’Asociación Mexicana para Ayuda en Salud Mental http://www.amamecrisis.com.mx té molts materials interessants.

La principal associació d’EMDR és la que va crear la Dra Francine Shapiro, i que, entre d’altres coses, conté una biblioteca de tots els estudis fets amb EMDR: http://www.emdria.org (EMDR International Association)

També són interessants de consultar:

http://www.emdr-europe.org (EMDR European Association)

www.emdr-es.org (Asociación EMDR-España)