Counseling/Assessorament

COUNSELING O ASSESSORAMENT A PERSONES AMB DUBTES, FAMILIARS…

Counseling  per a dubtes vitals, d’estudis, aficions. Counseling per a la satisfacció en el treball.

Counseling individual o per a grups sobre com viure millor amb les malalties cròniques o com manejar-se amb els seus factors de risc més saludablement.

Consultes sobre dubtes emocionals o relacionals personals o aconsellament sobre familiars o persones significatives.

counseling