Brainspotting

El Brainspotting és un abordatge ideat per David Grand a partir de l’EMDR. És un tractament potent i focalitzat que funciona mitjançant la identificació, el processament i l’alliberament de les principals fonts neurofisiològiques del dolor emocional/corporal, del trauma, la dissociació i una varietat d’altres símptomes difícils; és un tractament directe i profund, potent, però focalitzat i contenidor, i se’n poden potenciar els efectes amb el so Biolateral.

David Grand, en el seu web, explica què és el Brainspotting i com actua, i presenta quatre vídeos sobre el Brainspotting (en anglès) http://www.brainspotting.pro/page/what-brainspotting. 

En castellà: http://youtu.be/9s8GTHzvm7Y

El Brainspotting és una forma simultània de diagnòstic i tractament que facilita el processament de les experiències traumàtiques que han quedat enquistades en el nostre sistema neurobiològic, mitjançant la localització de la xarxa neuronal que enregistra el record dolorós i per mitjà dels recursos positius de què disposa la persona per superar-lo, utilitzant la posició ocular rellevant que es correlaciona amb l’àrea cerebral activada. Es un mètode que accedeix a l’experiència somàtica profunda no integrada y que treballa amb el cervell profund i inconscient. El trauma psicològic queda emmagatzemat en sistemes de memòries inconscients, implícites i procedimentals (per exemple, la memòria de com caminar o anar en bicicleta, quan ja n’has après, és una memòria inconscient, no perquè estigui reprimida, sinó perquè és una memòria de procediment: si fossis conscient de cada moviment, acabaries per caure), en un format somatosensorial. Com l’EMDR, també s’utilitza eficaçment en el coaching.

Al nostre país, Mario Salvador, des d'”alecés” i més recentment des de “cintra”,  ha estat i és un gran difusor i formador en Brainspotting; vegeu l’entrevista a “bonding”: https://dl-web.dropbox.com/get/web%20synapse%20psicoterapia/Entrevista%20a%20Mario%20Salvador.pdf?w=c9a1ff1e

(extret de http://www.aleces.com/brainspotting)