Emocions plàstiques: pintura

Van Gogh i la seva immersió en la natura i en el treballar-hi

Un Dalí voluptuós i mediterrani

Monet i l’abstracció dels nenúfars 

C. Monet: Nenúfares, 1916-1923.

Picasso: Guernica! 

Joan Miró, tan nostrat

Colors i formes: Paul Klee

klee2